Zaměstnanost Výzva č. 43 Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Cílem výzvy je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce, a dále zvýšit adaptabilitu starších pracovníků. Realizace projektů se týká celého území České republiky mimo hl. m. Prahy.

 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016 do 17.00 hodin.

 

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsouzaměstnavatelé:
 • Obchodní korporace a společnosti, družstva, státní podniky, OSVČ a právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem.

 

Typy podporovaných projektů:

 • Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli.
 • PodporovanéObecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, Ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní lektor.

 

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy činí1,5 mld. Kč.
 • Minimální výše dotace je500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých nákladů projektu je10 000 000 Kč.
 • Maximální míra podpory činí85 %výdajů.
 • Forma financování: Ex-post.

 

Specifika a omezení:

 • Podpora nesmí být poskytnuta na vzdělávání, které podnik organizuje za účelem, aby dodržel závazné vnitrostátní normy vzdělávání (periodická školení BOZP, požární ochrana, první pomoc, školení řidičů – referentů).
 • V rámci projektu může jedna podpořená osoba absolvovat maximálně 10 kurzů.

 

Další informace:

https://www.esfcr.cz

  REGO s.r.o.  Libušina třída 579/2 
  623 00 Brno-Kohoutovice
  +420 547 220 389
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hledáme společně se zákazníkem taková řešení, která jsou pro zákazníka nejlepší, a to v oblasti kontroly a řízení energií. 

REGO s.r.o. - ekatalog.czMěřicí, regulační technika - ekatalog.cz